Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

More, más, meer…

Links & more info
Experience
Interpratation services (ES<>NL)
CAT and other tools
Recommended translators for other language combinations

Enlaces y más información
Experiencia
Servicios de interpretación (ES<>NL)
Mis herramientas de traducción
Traductores recomendados para otros pares de idiomas

Links & extra info
Ervaring
Tolkdiensten (ES<>NL)
Tools en CAT
Aanbevolen vertalers voor andere talencombinaties

Hechtmiddelen voor gewaarmerkte vertalingen
Sinds de archiefwet van 2009 zijn metalen hechtmiddelen taboe omdat ze roesten. De volgende middelen voldoen wel:
Kunststof holnietjes
Notaristouw met lak of zegels

Nonsens

Diverse diversen

Advertentie